synagogues-ramla

Synagogues in Ramla

 • בית כנסת הזיכרון חללי צה"ל
 • בתי כנסת
 • בית הכנסת הכורדי ברמלה
 • בית הכנסת אוהל אברהם חיים
 • מתפללים בבית הכנסת הכורדי
 • בית הכנסת הכורדי ברמלה
 • בתי כנסיות ברמלה
 • בית הכנסת בית יוסף המערבי
 • בית הכנסת בית יוסף המערבי ברמלה
 • בית הכנסת בית יוסף המערבי
 • בית הכנסת אוהב שלום ורודף שלום ברמלה
 • בית הכנסת אוהב שלום ורודף שלום